Category Archive : КИНА

Запис о првој сарадњи између Србије и Кине из области специјалне едукације и рехабилитације

Read Time:6 Minute, 48 Second

За децу са посебним потребама, веома је важно питање како правилно комбиновати рехабилитацију и едукацију, како би им помогли и омогућили да развију основне функције и усмерили их да стекну неопходна знања и вештине.

Светлана Мијатовић је дефектолог који ради у Школи са домом за ученике оштећеног слуха, у Крагујевцу. Њено одељење има осам ученика који чине деца са аутизмом, АДХД-ом, церебралном парализом и оштећењем слуха.

„Деца са посебним потребама“ названа су тако, јер је сваком од њих потребна другачија рехабилитација, стил учења се прилагођава сваком детету, односно, свако дете развија свој другачији стил учења према својим могућностима. Дакле, деца са посебним потребама не могу пратити класично образовање, као деца типичне популације. За ову децу, Светлана је истраживала и испробавала начин подучавања у коме може вешто да комбинује рехабилитацију и едукацију.

Завршила је мастер студије, а потом је започела и докторске студије. Сви њени напори су усмерени у циљу да деци са посебним потребама пружи што веће могућности, да их што боље оспособи за самостални живот када одрасту.

У лето 2021. године, Светлана је сазнала за Star Bridge (www.zxmkkk.com), професионалну рехабилитационо едукацијску институцију за децу са посебним потребама у Кини. Star Bridge је настао од др. Jianli Shi, која је стручњак за развојну бихејвиоралну педијатрију. Др. Shi је окупила многе кинеске и међународне познате стручњаке у сродним областима, чинећи Star Bridge професионалном платформом за рехабилитационо едукацијске услуге за децу са посебним потребама.

„Т•L•S Talk • Learning and Social“ је јединствени рехабилитационо едукацијски начин учења Star Bridge-а, који се разликује од традиционалног начина рехабилитације и едукације. TЛС режим интегрише међународне напредне методе рехабилитације и едукације и вешто интегрише специјалну едукацију, говор, логопедске третмане, као и радну терапију. TЛС режим је усмерен на дете, и узима интересовања и сензорне склоности сваког детета, као полазну тачку за израду Индивидуалног образовног плана (ИОП), тако да свако дете може активније и срећније да учествује у процесу рехабилитације и учења, како би се постигао очигледнији и стабилнији ефекат рехабилитације. Држећи се професионализма рехабилитације и едукације,  Star Bridge, такође настоји да јавности објави научне концепте и методе у рехабилитацији и едукацији, путем друштвених медија. На овај начин је и Светлана, која се налази у Србији, сазнала за ову кинеску рехабилитационо едукацијску институцију.

У октобру 2021. Светлана је контактирала Star Bridge, у циљу учења и комуникације, и изразила жељу да научи ТЛС модел. Убрзо Star Bridge је потврдно одговорио на Светланин захтев, а потом су у новембру стручњаци омогућили Светлани, да путем видео везе и мреже, проучава и савлада теорију и праксу ТЛС-а. Под несебичним и педантним вођством кинеских стручњака, Светлана је брзо постигла одличне резултате у учењу. Она може да користи ТЛС режим у свом свакодневном раду, како би спровела нове методе у рехабилитацији и едукацији деце са посебним потребама. Неколико месеци касније, деца са којима је Светлана радила су показала значајно побољшање у емоцијама, понашању, друштвеној интеракцији и учењу. Једно од деце са аутизмом показало је најочигледније побољшање, што је изненадило и саму Светлану, као и родитеље детета!

За Star Bridge, великодушна подршка српској дефектолошкињи Светлани Мијатовић била је само једна од њихових међународних сарадњи, али за Србију, је то био снажан мост, прва сарадња двеју земаља у области специјалне едукације и рехабилитације.

Двадесет другог маја 2022. године, на позив Star Bridge-a, Светлана ће онлајн присуствовати на Међународном семинару о аутизму 2022. у Шангају. Као представница српских дефектолога, Светлана ће са кинеским и другим међународним стручњацима разговарати о проблемима одрастања и решењима за децу школског узраста са аутизмом.

Срби и Кинези су различите националности и различите боје коже, али деле исту бригу и интересовање о деци са посебним потребама. Уз великодушну подршку Star Bridge-a српским колегама, обострано се радујемо широј сарадњи и комуникацији између наше две земље у области специјалне едукације и рехабилитације.

Different nationalities, common care-A record of the first cooperation between China and Serbia in the field of special education and rehabilitation

For children with special needs, how to properly combine rehabilitation and education to help them develop basic functions and guide them to acquire necessary knowledge and skills is a very important issue. Svetlana Mijatović is a special education teacher who works in Boarding school for hard of hearing students, Kragujevac. Her class has eight special children with autism, ADHD, dysthymia, cerebral palsy and hearing impairment. “Special children” are so called because each of them has their own unique situation: Each of them needs different rehabilitation training, each of them adapts to a different learning style, so each of them has their own particularity.

Therefore, these special children cannot receive a unified education like ordinary children. For these unusual children, Svetlana has been exploring and trying a teaching mode that can skillfully combine rehabilitation and education. For this goal, she completed her master’s degree while working, and then started her doctoral research. All her efforts are to give these special children greater hope that they will grow up to be able to live independently.

In the summer of 2021, Svetlana learned about Star Bridge (www.zhmxxq.com), a professional rehabilitation education institution for special children in China. Star Bridge is established by Dr. Jianli Shi, an expert in developmental behavioral pediatrics. Dr. Shi has organized many Chinese and international well-known experts in related fields, making Star Bridge a professional platform for rehabilitation education services for children with special needs. “T·L·S Talk·Learning and Social” is Star Bridge’s unique rehabilitation education mode, different from the traditional rehabilitation and education mode, the TLS mode integrates the international advanced rehabilitation education methods, and skillfully integrates the practice of special education, speech and language therapy, and occupational therapy.

TLS mode is child-centered and takes each child’s interests and sensory preferences as the starting point for the developing of the Individual Education Plan (IEP), so that each child can participate more actively and happily in the process of rehabilitation and learning, so as to achieve a more obvious and more stable rehabilitation education effect. While adhering to the professionalism of rehabilitation education, Star Bridge also strives to publicize scientific concepts and methods of rehabilitation education to the public through social media. It is also for this reason that Svetlana, who is in Serbia, has learned about such a Chinese rehabilitation education institution.

In October 2021, Svetlana contacted Star Bridge with the purpose of learning and communication, and expressed her wish to learn the TLS mode. Soon, Svetlana’s request was answered affirmatively by Star Bridge, and in November, experts were arranged to guide Svetlana online to study and master the theory and practice of TLS. Under the selfless and meticulous guidance of Chinese experts, Svetlana quickly achieved learning results. She can use the TLS mode in her daily work to carry out a new rehabilitation education for special children. A few months later, Svetlana’s students showed significant improvement in emotion, behavior, social interaction, and learning. One of the children with autism showed the most obvious improvement, which surprised Svetlana and the child’s parents!For Star Bridge, the generous support for Serbian special education teacher Svetlana Mijatović was just one of their international collaborations; but for Serbia, Star Bridge pioneered the first cooperation between the two countries in the field of special education and rehabilitation.

On May 22, 2022, at the invitation of Star Bridge, Svetlana will online attend the 2022 International Autism Forum in Shanghai, China. As a representative of Serbian special education teachers, Svetlana will discuss with Chinese and other international experts on the growth problems and solutions of school-age children with autism.

Chinese and Serbian have different nationalities and different skin colors, but we share the same care for special children. With the generous support to Serbian colleagues from Star bridge, both sides are looking forward to more cooperation and communication between the two countries in the field of special education and rehabilitation.

Свако, па и делимично копирање материјала Центра за сарадњу са земљама Азије без писмене дозволе или линка на оргиналан текст објављен на веб-сајту Центра за сарадњу са земљама Азије третира се као грубо кршење закона о ауторским правима. Центар за сарадњу са земљама Азије задржава право реаговања на сличне противправне радње и покретања судског поступка.

Beijing University of Chinese Medicine International School 2021 Admissions Guide for International Students

Read Time:5 Minute, 14 Second

.Qualification Requirements

1.In accordance with the relevant provisions of the Nationality Law of the People’s Republic of China, non-Chinese citizens holding valid foreign passports, with good moral character, in good physical and mental health, and have high school or equivalent qualifications, may apply.

2.Applicants should be eighteen (18) years old or above, as of 31 December 2021.

3.According to Document No. 12 (2020) of the Ministry of Education of China: if either parent is a Chinese citizen who has settled in a foreign country, so that the applicant has foreign nationality at birth, the applicant does not have Chinese nationality. From 2021 onwards, applicants for entry into this University for undergraduate education as international students must, in addition to meeting the school’s other qualifications, hold a valid foreign passport that was obtained before 30 April 2017, or have a proof of nationality. In addition, the applicant must have a record of actual residence in a foreign country for more than two years between 30 April 2017 and 30 April 2021 (The actual residence in a foreign country for nine months of the year can be calculated as one year, based on the entry and exit stamps).

4.Mainland China, Hong Kong, Macau, and Taiwan residents who apply to enter our undergraduate level as international students, after emigrating and acquiring foreign nationality, shall hold a valid foreign passport or a proof of nationality that was obtained before 30 April 2017. Such residents should also have a record of actual residence in a foreign country for more than two years between 30 April 2017 and 30 April 2021 (the actual residence in a foreign country for nine months of the year can be calculated as one year, based on the entry and exit stamps).

.Admission Process

Submission of Application Documents→ Assessment of Documents by BUCM→Admission→ Receive the admission letter and the Foreign Students VISA application form (JW202 form)→ Apply for VISA at the Chinese Embassy of the Student’s Country → Arrive and Register at University

.Application Materials

1 Must be handed in

①BUCM Application Form for Undergraduate Admission for International Student (downloaded on the official website of the College);

②Photocopy of the passport information page (passports must have a validity of at least 6 months from the date of submission of the application);

③Full-time high school or above graduation documents (incipient graduates can provide an expected graduation certificate), original or notarized documents, in Chinese or English;

④Academic transcript (including at least one of the following), original or notarized documents, in Chinese or English:

– Official academic transcripts of all courses taken from the institution where the highest academic degree was obtained (original and notarized documents in Chinese or English);

– Documentation of national or State high school graduation;

– Results of international standardized tests (e.g. SAT/ACT/A-Level/AP/IB/STPM, etc.);

⑤A birth certificate or proof of nationality, including any naturalization documentation that has occurred prior to the past four years;

⑥Language requirements:

– Chinese program: Applicants whose native language is not Chinese need to provide HSK level 4 (inclusive) or above certificate;

– Bilingual program (Chinese and English): Applicants whose native language is not English need to provide score reports of TOEFL/IELTS or relevant English proficiency tests;

⑦Video (about 5 minutes of a self-introduction video). Some students will be interviewed online;

⑧A screenshot of the successful payment voucher or online remittance of the registration fee;

* Once the registration fee has been paid, it will not be refunded. If you are not admitted or had signed up for an item not eligible for application, the registration fee will not be refunded. Applicants are advised to consult with the Admissions Office of the International Academy for eligibility and other admission requirements before paying the application fee.

⑨Additional materials requested by Beijing University of Chinese Medicine.

2 Optional Documents

①Personal statement

②A reference

③Relevant certificates for talents and skills (photocopy of level certificates or award certificates)

.Application Information

  • Official Website: http://guoji.bucm.edu.cn
  • Email:isbucm@bucm.edu.cn
  • Tel:010-64286303
  • Address:Admissions Office, International School, Beijing University of Chinese Medicine, North 3rd Ring East Road No. 11, Chaoyang District, Beijing, China

. FeesRMB/ Yuan

Application Fee 800
Tuition Fee  (Per academic Year)Chinese Program: Chinese Medicine or Acupuncture-Moxibustion and TuinaStart date: Every September*35000
Bilingual Program (Chinese and English): Chinese Medicine45000
Preparatory Chinese Language CourseStart date: Every March and September28000
Preparation Program for the National Physician Qualification ExaminationStart date: Every August35000
On-campus AccommodationSingle RoomPay by semester70/day/person
Double Room40/day/person
Insurance (Per academic Year)Covers basic accidental injury and hospitalization fee800

* The actual time of reporting, the opening time and form of the courses shall be subject to the specific notice of the school.

.Scholarships

1. Chinese Government Scholarships

Application time: Every year from early January to early April.

Application references: Applicants may refer to the official websites (http://www.campuschina.org/ or http://www.csc.edu.cn/laihua/ ) Applicants can also consult Chinese Embassies in their home country for relevant information.

2. Beijing Foreign Students Scholarship

Application Time: From January 1 to June 30, 2021

Application description: Self-funded students who meet the registration qualification can apply for the scholarship. After expert evaluation, students with excellent performance will be awarded the scholarship.

Informacije:

-Studenti koji ne govore kineski jezik, mogu izabrati dvojezični program, koji podrazumeva da se prve tri godine predavanja odvijaju na engleskom jeziku, a naredne dve godine na kineskom jeziku.

Zbog trenutne epidemiološke situacije, studenti koji se upišu na studije 2021. godine započeće sa predavanjima u septembru u formi online studiranja. Kada se epidemiološka situacija stabilizuje, studenti će moći da nastave studije u Kini.

Stipendija:

Sadašnja stipendija od Pekinške vlade iznosi 8000rmb (1000eura) pri upisu na program. Trenutno zbog epidemiološke situacije i mogućnosti studiranja online stipendije nisu dostupne, a po okončanju epidemiološke krize one će biti omogućeno. Stipendije u potpunosti pokriva predavanja i životne troškove u Kini.

Uslovi:

-Studenti moraju navršiti 18 godina do 31. 12. 2021. godine

-Studenti moraju imati završenu srednju školu

Trenutno su moguća samo online predavanje za studente.

Prijave traju do 30.juna 2021. godine.

Za više informacija možete nam se obratiti putem telefona 062-112-70- 58 ili na e-mail studentizakinu@csza.org.

Лутања Кином • Доживите лепоту Зимских олимпијских и параолимпијских игара у Пекингу 2022. године

Read Time:5 Minute, 2 Second

Како време пролази, и Зимске олимпијске и параолимпијске игре у Пекингу 2022. полако нам се приближавају. У сусрет овом догађају, Влада Народне Републике Кине придаје велику важност сваком њиховом пројекту и припремама које су сада у пуном јеку, а обухватају лого Игара, маскоте, иконице зимских спортова, дизајн олимпијске бакље – све је већ спремно и представиће Вам се једно за другим.

Данас, Амбасада Народне Републике Кине у Републици Србији има част да Вам представи лого, маскоте, бакље Зимских олимпијских и параолимпијских игара у Пекингу 2022, као и скривена значења, креативне идеје и културне концепте садржане у њима. Кроз боље упознавање са културом и преношење духа Зимских олимпијских игара, можете видети и све елементе кинеске културе које носе у себи и осетити њихов оријентални шарм.

Лого Зимских и параолимпијских игара у Пекингу 2022. године

Шестог децембра 2017. године, Извршни одбор Међународног олимпијског комитета званично је одобрио лого Зимских олимпијских и параолимпијских игара у Пекингу 2022. 15. децембра у Пекингу одржана је церемонија поводом његове званичне промоције. Током церемоније, најављено је да је за олимпијски лого изабран „зимски сан“, а за параолимпијски – „скок у лету“.

Инспирисани су традиционалном кинеском калиграфијом и свиленим тракама за плес. Сам лого Олимпијских игара у себи има кинески карактер 冬(/дōнг/ – зима), док је за Параолимпијске игре изабран карактер 飞(/фēи/ – летети). Црвена и жута боја изабране су због кинеске националне заставе, док плава симболизује снове и будућност, као и сјај и чистоћу леда и снега. Лого спаја богато оријентално културно наслеђе са међународним савременим стилом, тиме наглашавајући конотацију и сликовитост самог текста. У потпуности оличава карактеристике Кине и Пекинга, као и суштину Олимпијских игара.

Маскоте Зимских олимпијских и параолимпијских игара у Пекингу 2022: Ледени Дун Дун и Снежни Жунг Жунг

Да ли вам ове две симпатичне луткице делују познато? Тако је, Снежни Дун Дун своју инспирацију нашао је у пандама. Маскота је комбинација панде и моћног „оклопа“ од леда који симболизује зимске спортове и савремену технологију. Панде су у свету познате као национално благо Кине. Људи их повезују са пријатељством и допадљивошћу. Воле их сви, а посебно млади, те је и срце на Дун Дуновом левом длану пријатељска добродошлица људима из целог света. Жунг Жунг, који се налази поред њега, инспирацију проналази у лампионима. Лампиони су један од важних симбола Кине, са историјом дугом више од 2000 година. Симболизују богату жетву, радост, нежност и светлост.

Карактер „Лед, ледени“ из имена маскоте симболизује чистоћу и снагу, „Дун Дун“ симболизује искреност, здравље, живахност и допадљивост; „Снег, снежни“ симболизује белину и лепоту, док „Жунг Жунг“ преноси концепт светске цивилизацијске размене, узајамног учења и хармоничног развоја. Маскоте Ледени Дун Дун и Снежни Жунг Жунг не само да симболизују физичку снагу спортиста, већ и истрајност и инспиративни олимпијски дух.

Промо видео за Зимске олимпијске и параолимпијске игре у Пекингу 2022.
Маскота Зимских олимпијских и параолимпијских игара у Пекингу, Ледени Дун Дун, са децом.
Групна фотографија направљена 17. септембра 2019. године на Шоуганг стадиону за хокеј на леду
(Фотографију доставила Visual China )
Интеракција председника Међународног олимпијског комитета, Томаса Баха, са децом
Шоуганг стадион за хокеј на леду, Пекинг, 17. септембар 2019. године
(Фотографију доставила Visual China )

Иконице за Зимске олимпијске и параолимпијске игре у Пекингу 2022. године

Организациони одбор Зимских олимпијских и параолимпијских игара у Пекингу је 31. децембра 2020. године, на Међународном фестивалу снега и леда, објавио 24 иконице за обележавање зимских олимпијских спортова и 6 иконица за параолимпијске спортове. Креирао их је дизајнерски тим Централне академије лепих уметности, главни дизајнер (који је дизајнирао и лого Зимских олимпијских и параолимпијских игара у Пекингу) је Лин Цунџен, заменик декана Школе за дизајн Централнеакадемије. Свака од 30 иконица представља по један спорт.

Иконице Зимских олимпијских игара у Пекингу 2022. године
Иконице Зимских параолимпијских игара у Пекингу 2022. године

Иконице су спој кинеских печата и карактера. Не само да показују карактеристике, изазове и слободу зимских спортова, тежњу ка савршенству, већ у исто време и оличавају дубину кинеске традиције и богатство културе.

Иконице су савршен спој уметности печатирања и лепоте кинеских карактера. По први пут у историји Зимских олимпијских и параолимпијских игара, користиће се покретне иконице за обележавање дивних и дирљивих тренутака зимских спортова.

Савршено комбинују уметност печатирања са зимским спортовима, тиме стварајући прилику да кинеска култура одише сјајем и младалачком виталношћу.

За позадину се користи црвена боја – црвена боја која представља ентузијазам и наду, али и празничну атмосферу за Зимске олимпијске игре у Пекингу које ће се одржати током Празника пролећа (прославе кинеске Нове године).

„Полет“: бакља Зимских олимпијских и параолимпијских игара у Пекингу 2022. године

Извршни одбор Међународног олимпијског комитета је 7. децембра 2020. године прегледао и одобрио дизајн олимпијске бакље за Зимске олимпијске и параолимпијске игре у Пекингу 2022. године.

фебруара 2021. године, у „Леденој коцки“, Националном центру за водене спортове у Пекингу, званично је најављен дизајн изгледа олимпијске бакље за Зимске олимпијске и параолимпијске игре у Пекингу 2022. године.

Изглед бакље за предстојеће Зимске олимпијске и параолимпијске игре у Пекингу 2022. године

Боје олимпијске бакље су црвена и сребрна, што симболизује „сусрет леда и ватре, полет страсти, бљештање леда и снега и загревање света“. Параолимпијска бакља сребрне је и златне боје, што симболизује изузетност и снове, а оличава и параолимпијске вредности: храброст, одлучност, инспирацију и једнакост.

Сам изглед бакље врло је динамичан, од врха ка доњем делу „креће“ се попут лепршаве свилене траке и преноси традиционалну кинеску филозофску мисао: „Закон који дао носи у себи природан је, човек и природа су једно“.

Доњи део параолимпијске бакље има угравиран пун назив Зимских параолимпијских игара у Пекингу 2022. године Брајевим писмом.

Олимпијска бакља која носи назив „Полет“ користи и традиционалне обрасце из кинеске културе „облаке који доносе срећу“ као дивну позадину.
(Слике из текста које нису обележене добијене су из званичних објава Организационог одбора Зимских олимпијских и параолимпијских игара у Пекингу 2022. године)

Свако, па и делимично копирање материјала Центра за сарадњу са земљама Азије без писмене дозволе или линка на оргиналан текст објављен на веб-сајту Центра за сарадњу са земљама Азије третира се као грубо кршење закона о ауторским правима. Центар за сарадњу са земљама Азије задржава право реаговања на сличне противправне радње и покретања судског поступка.

Лутања Кином •Посета местима одржавања Зимских олимпијских и параолимпијских игара у Пекингу 2022. године

Read Time:3 Minute, 13 Second

Након 6 година, припреме за Зимске олимпијске и параолимпијске игре у Пекингу 2022. ушле су у кључну фазу – фазу спринта и спремности на свеобухватном нивоу. Уз снажну подршку Организационог одбора Зимских олимпијских игара у Пекингу, Амбасада Народне Републике Кине у Републици Србији има част да Вас спроведе кроз објекте Зимских олимпијских игара и да Вас наведе да изблиза осетите узбуђење око њиховог одржавања у Пекингу 2022. године.

За Зимске олимпијске игре у Пекингу 2022. у плану је коришћење 25 објеката. Подељени су у 3 такмичарске четврти – Пекиншку, Јенћинг и Џангђијакоу.
Пекиншка четврт има 12 такмичарских објеката, укључујући 8 већ постојећих, 3 новоизграђена и један привремени објекат. У Пекингу ће се одржати три главна такмичења (у карлингу, хокеју на леду и клизању), 5 споредних (карлинг, хокеј на леду, брзо клизање на кратким стазама, уметничко клизање, брзо клизање) и 32 мања догађаја.
Олимпијски парк у Пекингу битан је део наслеђа Олимпијских игара из 2008. године и поново ће постати центар Зимских олимпијских игара 2022. године. Седам од 25 места одржавања Зимских олимпијских игара део су Олимпијског парка у Пекингу.

Национални стадион (Птичје гнездо) биће домаћин церемоније отварања и затварања Зимских олимпијских и параолимпијских игара
Национални центар за водене спортове у Пекингу (Водена коцка) биће место одржавања такмичења у карлингу и карлингу у колицима
У Националном стадиону одржаће се и такмичења у хокеју на леду за мушкарце и хокеју на леду са санкама
У Кадилак арени (Спортски и културни центар Вукесонг) одржаће се такмичења у хокеју на леду за жене
У новоизграђеном Националном стадиону за брзо клизање одржаће се такмичења у брзом клизању

Национални стадион за брзо клизање репрезентативно је место главног такмичарског дела Зимских олимпијских игара у Пекингу 2022. Другачије га називају и „Леденом траком“, због јединственог дизајна. Једини је новоизграђени објекат за такмичења на леду Зимских олимпијских и параолимпијских игара 2022.

Има највећу површину од леда у читавој Азији, која заузима 12.000 квадратних метара. У просеку може да прими више од 2.000 људи који би се истовремено такмичили у хокеју на леду, брзом клизању, уметничком клизању, карлингу и осталим спортовима на леду.

Олимпијско село (Пекиншка такмичарска четврт) моћи ће да угости 2.260 спортиста и њихових пратилаца.

Јенћинг такмичарска четврт има 5 такмичарских објеката. Тамо ће се одржати 3 главна такмичења (у алпском скијању, моторним санкама, санкању), 4 споредна (у алпском скијању, моторним санкама, скелетону, санкању) и 20 мањих догађаја.

Олимпијско село у Јенћинг такмичарској четврти моћи ће да угости 1.430 спортиста и њихових пратилаца. Изградња Јенћинг такмичарске четврти покренуће и изградњу саобраћајне и комуналне инфраструктуре у околини и створиће услове за развој тог подручја. Током изградње ових објеката покушаће да се интегришу са околином, тиме смањивши обим посла и уштедивши улагања.

Џангђијакоу такмичарска четврт налази се у округу Чунгли, граду Џангђијакоу. Скијашка индустрија округа Чунгли има историју дугу двадесет година. Тренутно се тамо налази 5 активних скијалишта. Водеће је подручје за развој скијашке индустрије у Кини, а и омиљена зимска дестинација за одмор и разоноду многих љубитеља скијања из Кине и околних земаља.

Џангђијакоу такмичарска четврт има 8 такмичарских објеката у којима ће се одржати 2 главна такмичења (у скијању и биатлону), 6 споредних (у сноубордингу, скијању слободним стилом, скијашком трчању, скијашким скоковима, нордијској комбинацији и биатлону), као и 50 мањих догађаја.

За време предстојећих Зимских олимпијских и параолимпијских игара у потпуности ће се искористити различити ресурси већ постојећих скијалишта. Додатно проширивши већ постојеће скијалиште Јундинг добиће се две нове локације, Јундинг А и Јундинг Б. Олимпијско село у Џангђијакоу такмичарској четврти моћи ће да угости 2.640 спортиста и њихових пратилаца.

Свако, па и делимично копирање материјала Центра за сарадњу са земљама Азије без писмене дозволе или линка на оргиналан текст објављен на веб-сајту Центра за сарадњу са земљама Азије третира се као грубо кршење закона о ауторским правима. Центар за сарадњу са земљама Азије задржава право реаговања на сличне противправне радње и покретања судског поступка.

Најновији кинески радари против стелт технологије

Read Time:2 Minute, 43 Second

Kинески национални сајам радарске индустрије, који се одржава ове недеље, представиће најмодерније радарске технологије у земљи укључујући новоразвијени преносни радар против прикрадања и више скупова великих радара за рано упозоравање. То ће свету пружити увид у значајна достигнућа Кине у радарској опреми, открили су организатори. Врхунске кинеске домаће радарске технологије против беспилотних летелица тренутно су изложене на 9. светском сајму радара у Нанђингу, главном граду провинцијe Ђиангсу.

YLC-48 преносни вишенаменски извиђачки радар

YLC-48

Први преносни вишенаменски извиђачки радар YLC-48, je заправо преносни фазни низ радара. Развио га је Институт за истраживање бр. 14 државне корпорације China Electronics Technology Group Corporation (CETC). Због своје мале величине, YLC-48 може носити један војник, што је карактеристика која се веома разликује од осталих радарских система сличне функције.

Назван „пауковом мрежом“, YLC-48 може да детектује мале и споре циљеве на малим надморским висинама, чак и у случајевима јаких таласа као и буке близу тла. А може ефикасно открити и пратити долазеће циљеве из било ког угла, рекао је његов програмер.

S-band 3D TWA надзорни радар на малој надморској висини

S-band 3D TWA

Развијен од стране Института за истраживање бр. 38 CETC, S-band 3D TWA је надзорни радар који делује на малој надморској висини,  такође први пут представљен на сајму.

Овај радарски систем може истовремено да детектује и прати циљеве, укључујући крстареће ракете са малим дометом, ратне авионе и мале беспилотне летелице, а такође може да пружи информације укључујући растојања, локације, висине, брзине и правце. Радар ће бити постављен на кључним локацијама попут градова, нуклеарних постројења и војних објеката, наводи CETC.

SLC-7

radar military Photo:Cui Meng/GT
SLC-7

СЛЦ-7 може истовремено открити и пратити више циљева, издржати нападе засићења, прилагодити се ометању и брзо идентификовати циљеве, наводи се у саопштењу, напомињући да је великог домета, врло поуздан и да се може применити са само једним притиском на дугме.

Претходни радарски системи често су имали наменске функције, али овај свестрани радар може не само да открије невидљиве циљеве, већ и да се користи на пољима попут раног упозоравања и артиљеријског извиђања. То значи да овај радар сам може служити у сврху рада више радара истовремено, рекао је Ху Мингчун, директор Истраживачког института бр. 14.

YLC-8E UHF-band 3D опсег 3Д надзорног радарског система

China displays most advanced anti-stealth radar systems at the World Radar  Expo in Nanjing - Global Times

Још један приказан радарски систем против невидљивости је YLC-8E UHF-опсег 3Д надзорног радарског система, водећи производ против крађе података и репрезентативни производ водеће светске технологије Истраживачког института бр. 14.

Radar systems on display at the 9th World Radar Expo in Nanjing, East China's Jiangsu Province on April 22, 2021.

Са кључним параметрима који су супериорнији од страних конкурената, YLC-8E може открити чак и најнапредније стелт авионе, рекао је његов програмер, напомињући да већина радара УХФ опсега пати од ниске тачности откривања, али су програмери YLC-8E ово решили проблем задовољавањем високих захтева за компонентама и процесорском снагом.

China displays most advanced anti-stealth radar systems at the World Radar  Expo in Nanjing - Global Times
China displays most advanced anti-stealth radar systems at the World Radar  Expo in Nanjing - Global Times

Очекује се да ће на изложби учествовати више од 50 међународних гостију из преко 30 земаља и региона дуж инцијативе Појас и пут, као и преко 400 компанија из радарске и електронске индустрије.

Свако, па и делимично копирање материјала Центра за сарадњу са земљама Азије без писмене дозволе или линка на оргиналан текст објављен на веб-сајту Центра за сарадњу са земљама Азије третира се као грубо кршење закона о ауторским правима. Центар за сарадњу са земљама Азије задржава право реаговања на сличне противправне радње и покретања судског поступка.


							

Међународни фестивал леда и снега у Харбину

Read Time:1 Minute, 18 Second

哈尔滨国际冰雪节

Међународни фестивал леда и снега у Харбину у Кини, одржава се сваке године и највећи је фестивал леда на свету. Ове године одржан је 37. са темом „Чаробни Харбин“.

Фестивал скулптура у снегу и леду у Харбину, у Кини, отворен је 5. јануара 2021. године и састоји се од четири тематска парка.

Као важан део годишњег Харбинског међународног фестивала леда и снега, парк је изграђен од леда и снега.

Harbin Ice Snow Festival Tour 2021/2022, Harbin Winter Tour

Парк је подељен на шест делова, а туристи могу уживати у призорима познатих грађевина из страних земаља, укључујући Русију, Грчку и Летонију.

Снежни лавиринти, кристалне кугле и ледени торњеви посетиоцима кинеског Леденог фестивала у граду Харбину, привлаче пажњу, а скулптуре магично мењају боје.

Туристи могу уживати у разним активностима на снегу и леду, укључујући ледени тобоган дугачак преко стотину метара.

Основан 1999. године, сезонски тематски парк се одржава сваке године и највећи је светски фестивала снега и леда.

Простире се на површини од преко 600.000 квадратних метара на којој се налазе ледено исклесане знаменитости из 17 страних земаља и региона.

У наредним недељама одвијаће се низ активности, укључујући музички фестивал и међународна такмичења у леденим скулптурама.

Посетиоци такође могу да скијају, клизају на леду, играју „фудбал на леду“ и возе бицикл у парку.

Свако, па и делимично копирање материјала Центра за сарадњу са земљама Азије без писмене дозволе или линка на оргиналан текст објављен на веб-сајту Центра за сарадњу са земљама Азије третира се као грубо кршење закона о ауторским правима. Центар за сарадњу са земљама Азије задржава право реаговања на сличне противправне радње и покретања судског поступка.

Чанге-5- велико достигнуће кинеске свемирске индустрије

Read Time:2 Minute, 21 Second

嫦娥揽月

Лунарна сонда Чанге-5 вратила се на Земљу 17. децембра после неколико недеља свемирског путовања. Донела је човечанству узорак месечевог тла, након 44 године.

Кинески председник Си Ђинпинг похвалио је успех мисије Чанге-5, која је донела прве узорке стена и тла са Месеца после више од четири деценије, Кина је тако постала трећа земља на свету која је вратила узорке са Месеца. У својој поруци свим члановима који су учествовали у мисији Чанге-5, председник Си Ђинпинг назвао је ову мисију најсложенијим свемирским пројектом у Кини, а успех мисије је још једно велико достигнуће у превазилажењу потешкоћа, што симболизује велики корак напред за кинеску свемирску индустрију. Си је рекао да ће ова мисија допринети и продубљивању разумевања порекла Месеца и историје еволуције Сунчевог система.

Програм истраживања Месеца Чанге-5 остварио је пробој у кинеском истраживању дубоког свемира,укључујући сакупљање и паковање узорака из свемира, паљење и узлетање са Месечеве површине и прецизан улазак у Месечеву орбиту, што поставља темељ за будућност планетарних истраживања. Ово показује способност иновације Кине, а такође одражава кинеске институционалне предности  усредсређивањем својих напора на главне догађаје. Захваљујући сарадњи хиљада јединица и десетина хиљада научних и технолошких радника широм земље, Чанге-5 је успешно завршио своју мисију и поставио солидне темеље за будућа кинеска истраживања Месеца и других планета.

На пример, открића елемента хелијум-3 је од огромне важности. Широко се верује да је ефикасно, чисто и сигурно гориво за фузију. Нуклеарни фузиони реактори који користе 100 тона хелијума-3 једнаки су укупној потрошњи енергије целог света у години. Али резерве овог елемента су ретке на Земљи. На Земљи је откривено само 500 килограма. На површини Месеца научници су већ открили више од милион тона хелијума-3. Док људи непрестано чине напредак у свемирској технологији, вађење хелијума-3 са Месеца могао би постати коначни одговор на светски енергетски опоравак. Водени ресурси ископани са Месеца могу се користити за свакодневни живот астронаута. Такође се могу разградити на водоник и кисеоник како би створили гориво за летелицу.

Чанге-5 представља ново достигнуће кинеске иновације у ваздухопловству. Иначе, Кина је лансирала свој први вештачки земаљски сателит 1970. године. Кина је 2004. године званично покренула пројекат истраживања Месеца и назвала га „Пројекат Чанге“. Данас је сонда „Чанге-5“ континуирано постигла огромна открића у историји кинеских свемирских летелица.

На основу развојног концепта равноправности и узајамне користи, мирољубиве употребе и сарадње, Кина ће делити месечеве узорке, укључујући релевантне податке о истраживању, ради научне анализе, са институцијама, истомишљеницима и научницима из целог света.

Свако, па и делимично копирање материјала Центра за сарадњу са земљама Азије без писмене дозволе или линка на оргиналан текст објављен на веб-сајту Центра за сарадњу са земљама Азије третира се као грубо кршење закона о ауторским правима. Центар за сарадњу са земљама Азије задржава право реаговања на сличне противправне радње и покретања судског поступка.

Рад и живот у Пекингу: обичан дан графичког дизајнера

Read Time:1 Minute, 47 Second

一个中国普通人的一天

Li Yanjing (李燕京) рођен је у обичној породици у Пекингу. Воли да слуша музику, путује, слика и да се бави разним областима уметности. По завршетку средње школе 2004. године примљен је у Пекиншки стручни колеџ за науку и технологију да студира графички дизајн.

Ли веома воли графички дизајн. Након завршетка факултета 2008. године, радио је у пет различитих индустрија и стекао богато радно искуство.

2008-2017: Рад у индустрији штампаних медија. За скоро 10 година рада, његова дизајнерска способност је у великој мери развијена, а стекао је и дубље разумевање дизајна.

2017-2018: Рад у индустрији раног образовања. Током једне године рада, дубоко је схватио да се кинеско предшколско образовање брзо интегрише са међународним раним образовањем.

2018-2019: Улазак у индустрију одеће на отвореном и ангажовање на пословима везаним за дизајн бренда. Сведок је брзе интернационализације кинеске индустрије одеће и жестоке конкуренције са домаћим и међународним брендовима одеће.

2019.-сада: Ушавши у индустрију некретнина, због својих изврсних свеобухватних способности и богатог радног искуства, постао је директор бренда, одговоран за целокупно управљање изградњом бренда компаније.

Ли је направио један видео снимак и поделио један од својих уобичајених и испуњених дана.

Ли је вредно радио у својој каријери. Све време је унапређивао своје професионалне способности и нада се да ће постати одличан дизајнер у Кини. Поред свог посла, увек користи слободно време за учење.

Постоји кинеска изрека ” вода кап по кап носи камен “. Ли верује да ће напорним радом и континуираним професионалним учењем на крају остварити свој сан.

Ово је обичан напоран и испуњен дан за графичког дизајнера Li Yanjing , а уједно и дан за многе Кинезе који раде и живе у Пекингу. Напорно раде како би из дана у дан остварили своје циљеве. Такав живот је пун наде и чини их тако поносним.

Свако, па и делимично копирање материјала Центра за сарадњу са земљама Азије без писмене дозволе или линка на оргиналан текст објављен на веб-сајту Центра за сарадњу са земљама Азије третира се као грубо кршење закона о ауторским правима. Центар за сарадњу са земљама Азије задржава право реаговања на сличне противправне радње и покретања судског поступка.

Путoвање по Синђијангу

Read Time:5 Minute, 1 Second

美丽新疆游

Синђијанг је највећа кинеска аутономна регија (провинција), која чини једну шестину укупне кинеске копнене површине. Синђијанг је познат по производњи воћа, изради злата и жада, а веома су познате и народне песме и игре из Синђијанга. У Синђијангу постоји више од 1.100 туристичких атракција, које су на првом месту у Кини.

Синђијанг

Подручје Синђијанга се назива и „три планине и два басена“: планине Алтај налазе се на северу, планине Кунлун налазе се на југу, а планине Тианшан се налази усред Синђијанга.

Север планине Тианшан зове се Северни Синђијанг, а југ планине Тианшан Јужни Синђијанг. Северни је познат по свом природном пејзажу, где можете видети прелепе травњаке и традиционалну номадску културу. Јужни Синђијанг је познат по својој историји и култури, где можете видети пустињу Гоби, као и разнолике пољопривредне цивилизације, и осетити уметност ујгурског плеса Мукам.

Северни и јужни Синђијанг

Путовање у северни Синђијанг

Познати градови и регије у северном Синђијангу су: Урумчи, Турпан, Иили, Алтаи, Таченг, Бортала итд.

Небеско језерце у Тианшану

Национални геопарк Тианчи је природно живописно подручје, удаљено око 110 километара од Урумчија и једна је од најпознатијих туристичких атракција у Синђијангу.

Национални геопарк Тианчи

Музеј аутономне области Синђијанг Ујгур

Музеј се налази у округу Шаибаке, Урумчи, и један је од најважнијих музеја у Синђијангу. Музеј се налази у модерној троспратници, спољашњост и унутрашњост зграде показују етнички архитектонски стил Синђијанга. Збирке у музеју одражавају историју Синђијанга и народне традиције различитих етничких група. Колекције такође укључују низ драгоцених културних реликвија којима је забрањен извоз за друге изложбе.

Музеј аутономне области Синђијанг Ујгур

Синђијанг International Grand Bazaar

Grand Bazaar се налази у округу Тианшан, Урумчи, и тренутно је највећи базар у Кини. Архитектонски стил Grand Bazaar је величанствен и пун исламског стила. Grand Bazaar продаје разне производе из Синђијанга.

Синђијанг International Grand Bazaar

Ту су и древне рушевине, познате као ,,рушевине Јиаохе”, налази се на око 10 километара западно од урбаног подручја Турпана. То је највећи и најстарији град ћерпича на свету. Град Yarkhoto заузима површину од око 380.000 квадратних метара. Изграђен је у 2. веку пре нове ере, а рат га је уништио у 14. веку. Град Yarkhoto је добро очуван и показује изглед древног града пре више од две хиљаде година, што је од велике истраживачке вредности.

Град Yarkhoto

Травњак Калајун

Травњак Калајун налази се у округу Текес у долини реке Или у Синђијангу и представља прелазну зону од западног Тијаншана до долине реке Или. То је типичан ливадски травњак са надморском висином од 1305-3957 метара и укупном површином од 2.848 квадратних километара. Разно самоникло цвеће цвета од маја до септембра, а травњак је веома леп.

Травњак Калајун

Језеро Канас

Језеро је смештено у густој шуми планине Алтај, површине 45,73 квадратних километара и просечне дубине од 120 метара, познато је живописно место у Синђијангу. Вода језера Канас мења своју боју током промене годишњих доба, а исконска шума окружује језеро.

Језеро Канас

Језеро Саирам

Језеро Саирам налази се у префектури Бортала у близини планина Тианшан, окружено је снежним планинама и травњацима. Језеро Саирам је највише по надморској висини и највеће планинско језеро у Синђијангу. Простире се на површини од око 453 квадратна километра и има прелепе рејоне посебно у време изласка и заласка сунца.

Језеро Саирам

Шарена плажа

Шарена плажа налази се на северној обали реке Иртиш у алтајском региону северног Синђијанга. Река Иртиш је једина река у Кини која се улива у Северни ледени океан. Будући да стеновите формације на обалама реке Иртиш садрже разне минерале и показују разноликост прелепих боја, речна плажа је названа „Шарена плажа“.

Шарена плажа


Орку- град духова

У Синђијангу има много „градова духова“, најпознатији је град духова Орку, који се налази у сливу Јунгар. Због сувих и ветровитих услова, стене су еродиране у различите облике, формирајући јединствене облике. Изгледа да је град духова Орку мистериозни замак који стоји у пустињи Гоби. Кад год дува ветар, проток ваздуха циркулише између стена, формирајући оштар и застрашујући звук, баш попут „звука духа“, па се назива „Град духова“.

Орку-град духова

Путовање у јужни Синђијанг

Јужни Синђијанг је залеђе евроазијског континента, најудаљеније место од океана, а клима је веома сува током целе године. Овде се налази највећа пустиња у Кини, Таклимакан. Јужни Синђијанг је мултиетничко подручје од давнина. Традиционална култура и уметност Ујгура, Таџика и других етничких група чине јединствени локални културни пејзаж. Јужни и централни пут древног Пута свиле пролази кроз јужни Синђијанг. Стотине древних градова, древних гробница, пећина Буде и других историјских места показују дугу историју живота.

Кашгар

Кашгар се налази на југозападу Синђијанга, а пустиња Таклимакан на истоку Кашгара. У централној Азији Кашгар је од давнина био веома важан град. Од давнина овај град је био транспортно чвориште и центар за дистрибуцију робе између Кине и Запада, а познат је и под називом „Краљевство чаршија“.

Кашгар
Стари град Кашгар

Кизил пећине

Кизил пећине су скуп будистичких пећина смештених у близини града Кизил, префектура Аксу, Синђијанг . Ово подручје је било средиште древног Пута свиле. Пећине су најранији главни будистички комплекс пећина у Кини, са развојем који се догодио између 3. и 8. века.

Кизил пећине
Фотографије у Кизил пећинама


Велики кањон Тианшан

Велики кањон Тианшан, налази се на око 72 км северно од округа Кука, префектура Аксу, са надморском висином од 1.600 метара и највишим врхом од 2.048 метара надморске висине. Велики кањон Тианшан, познат и као „црвена литица“, и веома је спектакуларан. Састоји се од црвенкасто-смеђих планина које се крећу од севера ка југу. Главна долина кањона дуга је 2,7 км. Укупна дужина Великог кањона Тианшан је 3км. На литицама Великог кањона налази се будистичка пећина саграђена у 8. веку. У пећини се налазе добро очуване статуе Буде и фреске старе више од 1.300 година.

Велики кањон Тианшан

Свако, па и делимично копирање материјала Центра за сарадњу са земљама Азије без писмене дозволе или линка на оргиналан текст објављен на веб-сајту Центра за сарадњу са земљама Азије третира се као грубо кршење закона о ауторским правима. Центар за сарадњу са земљама Азије задржава право реаговања на сличне противправне радње и покретања судског поступка.

Мултилатерализам одражава тачан правац људске историје

Read Time:3 Minute, 34 Second

多极化是人类历史发展的方向

Мултилатерализам је уско повезан са мултилатералним дипломатским активностима. Мултилатерализам заговара развој међународне сарадње и решавање међународних питања кроз консултације. 

Значај мултилатерализма за данашњи светски поредак је од огромног и пресудног значаја, а то показује и недавно потписивање Регионалног свеобухватног споразума о економском партнерству (РЦЕП). 

Регионални свеобухватни споразум о економском партнерству је покренут од стране Асоцијације нација југоисточне Азије (АСЕАН) 2012. године, ради смањења царина и успостављања јединственог тржишта. Ово је најважније достигнуће у изградњи источноазијске економске интеграције у последњих 20 година.

РЦЕП ће постићи висок ниво отворености у трговини робом, трговини услугама и инвестицијама између земаља у региону. У великој мери ће побољшати ниво регионалне трговине, инвестиција и повећати регионалну атрактивност и конкурентност.

Мултилатерализам оличава принципе једнакости, узајамне користи и отворености.  Са продубљивањем економске глобализације и све већим бројем глобалних и регионалних питања, мултилатерализам није само средство за сарадњу, већ и важан начин да више страна учествује у глобалном и регионалном управљању, односно да се кроз консултације и дијалог баве јавним и регионалним питањима.

Кина поред тога што активно заговара мултилатерализам, већ и практикује мултилатерализам практичним акцијама. У борби против епидемије, Кина је активно спроводила међународну сарадњу против епидемије, чврсто подржавала руководство Уједињених нација и Светску здравствену организацију, активно координирала акцијама противепидемијске сарадње и увек практиковала мултилатерализам. 

Кина придаје велику важност игрању конструктивне улоге у оквиру мултилатералних организација попут Уједињених нација, Светске трговинске организације и Г20, и предлаже кинески план за глобално и регионално управљање.

На недавном самиту Шангајске организације за сарадњу (ШОС) председник Народне Републике Кине Си Ђинпинг је изјавио да сви ми живимо у истом глобалном селу, а интереси и судбина свих земаља су уско повезани.

,,Мир, развој, сарадња и заједничке користи су тренд наше ере. Историја је доказала да сарадња и добросуседски односи доносе више користи од покушаја да се науди другоме“

Си је навео и да будућност лежи у обострано корисној сарадњи, а не у игри без победника. Кинески председник је изразио очекивање да ће мултилатерализам коначно победити унилатерализам и изнео важну иницијативу за изградњу „четири заједнице“, што је од далекосежног значаја за одржавање мирног развоја региона и света.

Иницијатива обухвата изградњу „здравствене заједнице“, „заједнице безбедности“, „заједнице развоја“ и „заједнице хуманистичких наука“ у оквиру ШОС-а.

Кина, АСЕАН и суседне земље у источној Азији заједнички су успоставили механизам сарадње „10 + 1“ и „10 + 3“ како би промовисали континуирану надоградњу регионалног система слободне трговине и успоставили прагматичнију платформу за дијалог са земљама Африке, Латинске Америке, Централне и Источне Европе. Оквир за сарадњу „17 + 1“ створио је услове за даље унапређење и ширење развоја и сарадње у различитим регионима.

Заједничка изградња „Појаса и пута“ важна је платформа за практиковање мултилатерализма. Председник НРК Си Ђинпинг нагласио је: „Кинески предлог иницијативе   „Појас и пут “ важан је допринос мултилатерализму и међународној сарадњи„

Од маја ове године укупно 138 земаља и 30 међународних организација потписало је 200 докумената о сарадњи на заједничкој изградњи „Појаса и пута“ са Кином, а у периоду од 2013-2019 вредност трговинске размене са земљама инцијативе премашила је 6.000 милијарди долара. Заједничка изградња „Појаса и пута“, доприноси изградњи мира и сарадње, орворености и укључености, узајемног учења и узајемне користи.

Од подношења иницијативе 2013. године, Кина је увек сарађивала са земљама у развоју на основу узајамног поштовања, једнакости и узајамне користи и пружала помоћ без икаквих политичких услова, што је ефикасно промовисало локални економски и социјални развој и побољшало животне услове људи.

Да би се помогло многим земљама у развоју које се суочавају са економским притисцима, Кина је активно покренула и учествовала у „плану за смањење дуга“ Групе 20, а истовремено је напорно радила на промовисању инфраструктурних пројеката у Иницијативи „Појас и пут“ како би пружила помоћ развоју земаља у развоју.

Разна безбедносна питања која су пред човечанством представљају нове изазове пред међународнoм заједницом.  Зато је важно наставити пут  концепта заједнице са заједничком будућношћу човечанства, држати се мултилатерализма и следити пут солидарности и сарадње.

Зоран Спасић, директор Центра за сарадњу са земљама Азије

Свако, па и делимично копирање материјала Центра за сарадњу са земљама Азије без писмене дозволе или линка на оргиналан текст објављен на веб-сајту Центра за сарадњу са земљама Азије третира се као грубо кршење закона о ауторским правима. Центар за сарадњу са земљама Азије задржава право реаговања на сличне противправне радње и покретања судског поступка.