Запис о првој сарадњи између Србије и Кине из области специјалне едукације и рехабилитације

Запис о првој сарадњи између Србије и Кине из области специјалне едукације и рехабилитације

657 Views
Read Time:6 Minute, 48 Second

За децу са посебним потребама, веома је важно питање како правилно комбиновати рехабилитацију и едукацију, како би им помогли и омогућили да развију основне функције и усмерили их да стекну неопходна знања и вештине.

Светлана Мијатовић је дефектолог који ради у Школи са домом за ученике оштећеног слуха, у Крагујевцу. Њено одељење има осам ученика који чине деца са аутизмом, АДХД-ом, церебралном парализом и оштећењем слуха.

„Деца са посебним потребама“ названа су тако, јер је сваком од њих потребна другачија рехабилитација, стил учења се прилагођава сваком детету, односно, свако дете развија свој другачији стил учења према својим могућностима. Дакле, деца са посебним потребама не могу пратити класично образовање, као деца типичне популације. За ову децу, Светлана је истраживала и испробавала начин подучавања у коме може вешто да комбинује рехабилитацију и едукацију.

Завршила је мастер студије, а потом је започела и докторске студије. Сви њени напори су усмерени у циљу да деци са посебним потребама пружи што веће могућности, да их што боље оспособи за самостални живот када одрасту.

У лето 2021. године, Светлана је сазнала за Star Bridge (www.zxmkkk.com), професионалну рехабилитационо едукацијску институцију за децу са посебним потребама у Кини. Star Bridge је настао од др. Jianli Shi, која је стручњак за развојну бихејвиоралну педијатрију. Др. Shi је окупила многе кинеске и међународне познате стручњаке у сродним областима, чинећи Star Bridge професионалном платформом за рехабилитационо едукацијске услуге за децу са посебним потребама.

„Т•L•S Talk • Learning and Social“ је јединствени рехабилитационо едукацијски начин учења Star Bridge-а, који се разликује од традиционалног начина рехабилитације и едукације. TЛС режим интегрише међународне напредне методе рехабилитације и едукације и вешто интегрише специјалну едукацију, говор, логопедске третмане, као и радну терапију. TЛС режим је усмерен на дете, и узима интересовања и сензорне склоности сваког детета, као полазну тачку за израду Индивидуалног образовног плана (ИОП), тако да свако дете може активније и срећније да учествује у процесу рехабилитације и учења, како би се постигао очигледнији и стабилнији ефекат рехабилитације. Држећи се професионализма рехабилитације и едукације,  Star Bridge, такође настоји да јавности објави научне концепте и методе у рехабилитацији и едукацији, путем друштвених медија. На овај начин је и Светлана, која се налази у Србији, сазнала за ову кинеску рехабилитационо едукацијску институцију.

У октобру 2021. Светлана је контактирала Star Bridge, у циљу учења и комуникације, и изразила жељу да научи ТЛС модел. Убрзо Star Bridge је потврдно одговорио на Светланин захтев, а потом су у новембру стручњаци омогућили Светлани, да путем видео везе и мреже, проучава и савлада теорију и праксу ТЛС-а. Под несебичним и педантним вођством кинеских стручњака, Светлана је брзо постигла одличне резултате у учењу. Она може да користи ТЛС режим у свом свакодневном раду, како би спровела нове методе у рехабилитацији и едукацији деце са посебним потребама. Неколико месеци касније, деца са којима је Светлана радила су показала значајно побољшање у емоцијама, понашању, друштвеној интеракцији и учењу. Једно од деце са аутизмом показало је најочигледније побољшање, што је изненадило и саму Светлану, као и родитеље детета!

За Star Bridge, великодушна подршка српској дефектолошкињи Светлани Мијатовић била је само једна од њихових међународних сарадњи, али за Србију, је то био снажан мост, прва сарадња двеју земаља у области специјалне едукације и рехабилитације.

Двадесет другог маја 2022. године, на позив Star Bridge-a, Светлана ће онлајн присуствовати на Међународном семинару о аутизму 2022. у Шангају. Као представница српских дефектолога, Светлана ће са кинеским и другим међународним стручњацима разговарати о проблемима одрастања и решењима за децу школског узраста са аутизмом.

Срби и Кинези су различите националности и различите боје коже, али деле исту бригу и интересовање о деци са посебним потребама. Уз великодушну подршку Star Bridge-a српским колегама, обострано се радујемо широј сарадњи и комуникацији између наше две земље у области специјалне едукације и рехабилитације.

Different nationalities, common care-A record of the first cooperation between China and Serbia in the field of special education and rehabilitation

For children with special needs, how to properly combine rehabilitation and education to help them develop basic functions and guide them to acquire necessary knowledge and skills is a very important issue. Svetlana Mijatović is a special education teacher who works in Boarding school for hard of hearing students, Kragujevac. Her class has eight special children with autism, ADHD, dysthymia, cerebral palsy and hearing impairment. “Special children” are so called because each of them has their own unique situation: Each of them needs different rehabilitation training, each of them adapts to a different learning style, so each of them has their own particularity.

Therefore, these special children cannot receive a unified education like ordinary children. For these unusual children, Svetlana has been exploring and trying a teaching mode that can skillfully combine rehabilitation and education. For this goal, she completed her master’s degree while working, and then started her doctoral research. All her efforts are to give these special children greater hope that they will grow up to be able to live independently.

In the summer of 2021, Svetlana learned about Star Bridge (www.zhmxxq.com), a professional rehabilitation education institution for special children in China. Star Bridge is established by Dr. Jianli Shi, an expert in developmental behavioral pediatrics. Dr. Shi has organized many Chinese and international well-known experts in related fields, making Star Bridge a professional platform for rehabilitation education services for children with special needs. “T·L·S Talk·Learning and Social” is Star Bridge’s unique rehabilitation education mode, different from the traditional rehabilitation and education mode, the TLS mode integrates the international advanced rehabilitation education methods, and skillfully integrates the practice of special education, speech and language therapy, and occupational therapy.

TLS mode is child-centered and takes each child’s interests and sensory preferences as the starting point for the developing of the Individual Education Plan (IEP), so that each child can participate more actively and happily in the process of rehabilitation and learning, so as to achieve a more obvious and more stable rehabilitation education effect. While adhering to the professionalism of rehabilitation education, Star Bridge also strives to publicize scientific concepts and methods of rehabilitation education to the public through social media. It is also for this reason that Svetlana, who is in Serbia, has learned about such a Chinese rehabilitation education institution.

In October 2021, Svetlana contacted Star Bridge with the purpose of learning and communication, and expressed her wish to learn the TLS mode. Soon, Svetlana’s request was answered affirmatively by Star Bridge, and in November, experts were arranged to guide Svetlana online to study and master the theory and practice of TLS. Under the selfless and meticulous guidance of Chinese experts, Svetlana quickly achieved learning results. She can use the TLS mode in her daily work to carry out a new rehabilitation education for special children. A few months later, Svetlana’s students showed significant improvement in emotion, behavior, social interaction, and learning. One of the children with autism showed the most obvious improvement, which surprised Svetlana and the child’s parents!For Star Bridge, the generous support for Serbian special education teacher Svetlana Mijatović was just one of their international collaborations; but for Serbia, Star Bridge pioneered the first cooperation between the two countries in the field of special education and rehabilitation.

On May 22, 2022, at the invitation of Star Bridge, Svetlana will online attend the 2022 International Autism Forum in Shanghai, China. As a representative of Serbian special education teachers, Svetlana will discuss with Chinese and other international experts on the growth problems and solutions of school-age children with autism.

Chinese and Serbian have different nationalities and different skin colors, but we share the same care for special children. With the generous support to Serbian colleagues from Star bridge, both sides are looking forward to more cooperation and communication between the two countries in the field of special education and rehabilitation.

Свако, па и делимично копирање материјала Центра за сарадњу са земљама Азије без писмене дозволе или линка на оргиналан текст објављен на веб-сајту Центра за сарадњу са земљама Азије третира се као грубо кршење закона о ауторским правима. Центар за сарадњу са земљама Азије задржава право реаговања на сличне противправне радње и покретања судског поступка.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of